Valvottavatiedote 5.1.2023 – 1/2023

Määräykset ja ohjeet 3/2020 vastuiden, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkistamisesta kumottu

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on päättänyt 16.12.2022 kumota 2.6.2020 julkaistut ohjeet vastuiden, joihin sovelletaan covid-19 kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkaisemisesta (EBA/GL/2020/07) 1.1.2023 lukien. EBA julkaisi samalla loppuraportin pankkisektorilla toteutetuista covid-19-kriisin vastatoimista. Päätös ja loppuraportti ovat luettavissa EBAn verkkosivuilla (saatavilla vain englanniksi).

EBAn ohjeet on liitetty Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan 15.9.2020 määräyksillä ja ohjeilla 3/2020 (Ohjeet vastuiden, joihin sovelletaan covid-19 kriisin vastatoimia, raportoinnista ja julkaisemisesta), joten myös nämä määräykset ja ohjeet kumotaan. Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen määräysten ja ohjeiden 3/2020 kumoamisesta 29.12.2022. Määräysten ja ohjeiden 3/2020 soveltaminen päättyy 14.2.2023.

Covid-19-raportoinnin viimeinen määräysten ja ohjeiden mukaisesti raportoitava ajankohta on 31.12.2022. Kyseisen ajankohdan raportti tulee toimittaa Finanssivalvontaan viimeistään 13.2.2023.

Lisätietoja antavat

  • Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija, puhelin 09 183 5313 tai jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi
  • Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet