Valvottavatiedote 3.11.2023 – 63/2023

Finanssivalvonta kehottaa tehostettuun häiriöiden ja poikkeuksellisten havaintojen seurantaan

Viimeaikaisten kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuneiden tapahtumien vuoksi1 Finanssivalvonta kehottaa valvottavia edelleen valppauteen erilaisten häiriöiden ja toisaalta epäilyttävän toiminnan varalta. Kyberhyökkäysten lisäksi kyse voi olla myös muunlaisesta epäilyttävästä toiminnasta, esimerkiksi yrityksistä vahingoittaa muulla tavoin kriittistä infrastruktuuria.

Viranomaiset seuraavat tilannetta tehostetusti.

Finanssivalvonta julkaisi valvottavatiedotteen 4.3.2022 (4.3.2022 – 14/2022), jossa se kehotti tehostettuun kyberturvallisuuden seurantaan kiristyneen kansainvälisen turvallisuustilanteen takia. Finanssivalvonta myös muistutti häiriöistä ja tietoturvapoikkeamisista ilmoittamisesta Finanssivalvonnalle.

Valvottavatiedotteessa esiin tuodut asiat, muun muassa sen varmistaminen, että valvottavien suojaukset erilaisia kyberuhkia vastaan ovat ajan tasalla, ovat edelleen ajankohtaisia.

Finanssivalvonta kehottaa valvottavia ilmoittamaan häiriöistä ja poikkeavista havainnoista viipymättä ja matalalla kynnyksellä Finanssivalvonnalle.                                             

Lisätietoja antaa

Markku Koponen, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5389


1Suomen ja Viron välisen kaasuputken ja tietoliikenneyhteyden vauriot, jotka havaittiin 8.10.2023.