Valvottavatiedote 19.4.2023 – 24/2023

Finanssivalvonnan rahanpesun estämisen valvontastrategia on julkaistu

Finanssivalvonta on julkistanut vuoden 2023 alussa vahvistetun rahanpesun estämisen valvontastrategian, joka kattaa myös terrorismin rahoittamisen estämisen ja pakotteiden noudattamisen valvonnan. Strategian tavoitteena on vähentää rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden noudattamatta jättämisen riskiä valvottavien toiminnassa.

Strategian keskeiset tavoitteet ovat:

  1. Valvottavat saavat tehokkaasti tietoa Finanssivalvonnan edellyttämästä rahanpesun torjunnan vaatimustasosta. Vaatimukset kirjataan Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä mm. valvottavatiedotteisiin. 
  2. Valvonta kohdennetaan riskiperusteisesti. Finanssivalvonta noudattaa asettamaansa metodologiaa riskillisten toimialojen ja yksittäisten valvontakohteiden valinnassa.
  3. Valvonta on oikeasuhtaista ja vaikuttavaa. Korjaavat toimet ja valvonnan jälkitoimet huomioidaan valvonnassa. 

Rahanpesun estämisen valvontatoimia kohdennetaan strategian mukaisesti eri sektoreille niihin kohdistuvan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskin ja merkittävyyden perusteella. Merkittävimmän kokonaisriskin toimijoihin kohdistetaan säännöllistä jatkuvaa valvontaa ja niihin tehdään tarkastuksia tai teema-arvioita vuosittain.

Kaikkein vähäisimmän kokonaisriskin valvottaviin kohdennetaan valvontatoimia erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskevan raportoinnin (RA-tiedonkeruu) kautta saatujen tietojen ja ulkoisten hälytyssignaalien perusteella.

Finanssivalvonta korostaa, että kaikkiin valvottaviin toimijoihin voidaan kohdistaa valvontatoimenpiteitä, vaikka ne olisivat alhaisemman riskin sektorilla, jos Finanssivalvonta havaitsee niiden toiminnassa kohonnutta rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riskiä.

Strategiassa on eritelty Finanssivalvonnan käytössä olevia rahanpesun valvontakeinoja, joista valitaan parhaiten tavoitteiden saavuttamiseen soveltuva keino tilanteen mukaan.

Rahanpesun estämisen valvontastrategia on kokonaisuudessaan luettavissa Finanssivalvonnan verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa

Pekka Vasara, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5513

Lue lisää

Lehdistötiedote 19.4.2023: Finanssivalvonta julkisti rahanpesun estämisen valvontastrategian - pakotevalvonta tehostuu lakiuudistuksen myötä