Valvottavatiedote 15.8.2023 – 47/2023

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 1/2012: Ulkoistaminen rahoitussektorin valvottavissa on päivitetty ja muutokset tulevat voimaan 1.9.2023

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt keskeiset muutokset: 

  • Lisätty viittaus Euroopan pankkiviranomaisen ulkoistamisohjeeseen EBA/GL/2019/02.
  • Tehty päivityksiä Sijoitusrahastolain (213/2019) uudistuksesta johtuen.
  • Lisätty soveltamisalaan maksupalvelua ilman toimilupaa maksulaitoslain (297/2010) 7, 7 a ja 7 b §:ien mukaisesti tarjoavat henkilöt: luvun 8.3.1 kohdan 13 osalta (suositus merkittävän toiminnan ulkoistamiseen liittyvän ilmoituksen antamisesta).
  • Poistettu sijoituspalveluyritykset soveltamisalasta.

Lisätietoja antaa

Pasi Korhonen, johtava asiantuntija, 09 183 5514 tai pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 1/2012