Valvottavatiedote 2.11.2023 – 60/2023

EBAn rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskitekijöitä koskevien ohjeiden muutos voimaan 3.11.2023

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on antanut 31.3.2023 ohjeet (EBA/GL/2023/03), joilla muutetaan EBAn ohjeita EBA/2021/02 (EBAn rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevat ohjeet).

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle noudattavansa ohjeita.

EBA-asetuksen1 16 artiklan 3 kohdan mukaan luotto- ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn ohjeita.

Sisältö

Ohjeissa on kyse EBAn rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien ohjeiden täydentämisestä. Ohjeissa annetaan tarkempaa ohjeistusta asiakkaista, jotka ovat voittoa tavoittelemattomia järjestöjä (not-for-profit organisations, NPOs).

Voimaantulo

Ohjeiden soveltaminen alkaa 3.11.2023.

Lisätietoja antaa

Jonna Ekström, johtava juristi, puhelin 09 183 5531 tai jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi

Liite

EBAn ohjeet, joilla muutetaan direktiivin (EU) 2015/849 17 artiklan ja 18 artiklan 4 kohdan nojalla asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta sekä tekijöistä, joita luotto- ja finanssilaitosten olisi tarkasteltava arvioidessaan yksittäisiin liikesuhteisiin ja yksittäisiin liiketoimiin liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä, annettuja ohjeita EBA/2021/02


1
EU) N:o 1093/2010