Valvottavatiedote 9.6.2022 – 31/2022

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevien ohjeiden muutokset voimaan 13.6.2022

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on muuttanut 20.10.2016 antamaansa ohjetta ”Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen” sisällyttämällä siihen ohjeita sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä vakavaraisuusvalvontaan liittyvien toimien yhteydessä. Uudet ohjeet koskevat vakavaraisuusdirektiiviä noudattavien liikkeeseenlaskijoiden oikeutettuja etuja ja mahdollisuutta lykätä sisäpiiritiedon julkistamista vakavaraisuuden arviointiprosessiin (SREP) liittyvien pääomavaatimusten (P2R) ja pääomaohjeiden (P2G) osalta viranomaisen lopulliseen päätökseen saakka. Lisäksi ESMA antaa ohjeita vakavaraisuusasetusta noudattavien liikkeeseenlaskijoiden oikeutetuista eduista lykätä sisäpiiritiedon julkistamista omien varojen instrumenttien vähentämispäätösten ja niihin liittyvien viranomaisten lupien yhteydessä.

Finanssivalvonta saattaa kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperi-markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen (ESMA 70-159-4966 FI) ”Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen ja vakavaraisuusvalvontaan liittyvät toimet” sisällyttämällä määräyksiin ja ohjeisiin 6/2016 ohjeen, joka koskee ESMAn ohjeen noudattamista.

Finanssivalvonnan ohjeet on annettu 24.5.2022 ja ne tulevat voimaan 13.06.2022.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeissaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat liikkeeseenlaskijat noudattavat ESMAn ohjetta.

Lisätietoja antaa

Pia Ovaska, johtava lakimies, puhelin 09 183 5296 tai pia.ovaska (at)finanssivalvonta.fi

Liitteet