Valvottavatiedote 20.1.2022 – 5/2022

Muutokset EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyviin määräyksiin ja ohjeisiin 5/2019

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita 5/2019 (vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet) on muutettu.

Määräyksien ja ohjeiden osioon 6.2.2 on lisätty hyvinvointialueet ja -yhtymät sellaisiksi alue- ja paikallishallinnon viranomaisiksi, joiden saamisia voidaan käsitellä kuten saamisia valtioilta.

Lisäksi määräyksiä ja ohjeita on päivitetty siten, että niissä otetaan huomioon muuttunutta sijoituspalveluyhtiölainsäädäntöä sekä jo aiemmin säädettyä lakia vaihtoehtorahastojen hoitajista.

Muutokset kohdistuvat määräyksien ja ohjeiden lukuihin 1, 2, 6 sekä 14.

Muutokset tulevat voimaan 21.1.2022.

Lisätietoja antaa

Berndt Hertsberg, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5011 tai berndt.hertsberg(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 5/2019