Valvottavatiedote 15.6.2022 – 33/2022

EBA julkaissut lausuntopyynnön asiakaskokonaisuuksien tunnistamista koskevasta teknisestä standardista

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 8.6.2022 julkaissut lausuntopyynnön asiakaskokonaisuuksien tunnistamista koskevan teknisen standardin luonnoksesta. Tekniset standardit yhdessä EBAn asiakaskokonaisuusohjeiden (EBA/GL/2017/15) kanssa tarjoavat kattavat puitteet asiakaskokonaisuuksien tunnistamiseksi.

Lausuntopyyntö on luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Lausuntoaika jatkuu 8.9. 2022 saakka. EBA järjestää julkisen kuulemisen 13.7.2022.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi