Valvottavatiedote 26.2.2021 – 8/2021

Työeläkelaitoksia koskeva esitys siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta

Finanssivalvonta on esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.4.2021 alkaen 26,5 % vastuuvelasta, josta on vähennetty osittamaton lisävakuutusvastuu ja erät, joita yrittäjän eläkelain 139 §:n 2 momentin mukaan ei oteta huomioon vakuutusmaksuvastuussa. Nykyisin käytettävä prosentti on 24,3. Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.4.2021 tai sen jälkeen.

Finanssivalvonta tekee neljännesvuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle vakavaraisuuspääoman määrästä, joka siirtyy työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa. Esitys perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 e §:ään.

Lisätietoja antaa

Anna Keinänen, matemaatikko, puhelin 09 183 5536 tai anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi