Valvottavatiedote 12.8.2021 – 35/2021

Määräykset ja ohjeet 6/2021 PEPP-valvontaa koskevaan raportointiin

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 6/2021, joilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) antamat yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen (PEPP, Pan-European Personal Pension Product) valvontaa koskevaan raportointiin liittyvät ohjeet (EIOPA-21/260, 31.3.2021). Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat luottolaitokset, henkivakuutusyhtiöt, omaisuudenhoitoa tarjoavat sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat noudattavat EIOPAn ohjeita. Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 22.3.2022.

PEPP-tarjontaa koskevat lisäksi seuraavat säännökset

Lisätietoja antaa

Erja Rautanen, johtava neuvonantaja, puhelin 09 183 5550 tai erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet