Valvottavatiedote 15.9.2021 – 42/2021

Kolmannen maan suoran sähköisen markkinoillepääsyn käyttäjiä koskevat edellytykset lisätty Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 14/2013

Finanssivalvonta on kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettuun lakiin (1070/2017) perustuvien määräystenantovaltuuksiensa perusteella sisällyttänyt Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 14/2013 edellytykset sille, miten suoraa sähköistä markkinoillepääsyä käyttävänä asiakkaana voi toimia ulkomainen sijoituspalvelun tarjoaja tai muu henkilö. Määräyksiä ja ohjeita 14/2013 (Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet) on muutettu seuraavasti:

  • Lisätty määräyksiin ja ohjeisiin edellytykset, joiden perusteella kolmannen maan sijoituspalvelun tarjoaja tai muu henkilö voi käyttää suoraa sähköistä markkinoillepääsyä muuttamalla lukuja 1.2, 3, 4 ja 5.
  • Luvun 2.3 anto- ja voimaantulopäivämääriä ei ole muutettu, sillä määräystenantovaltuudet on sisällytetty olemassa oleviin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 36 §:n 2 momenttiin ja 5 luvun 18 §:ään.

Määräysten ja ohjeiden 14/2013 muutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Lisätietoja antaa

Henrik Kallio, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5210 tai henrik.kallio(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 14/2013 (Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet)