Valvottavatiedote 21.12.2021 – 58/2021

Finanssivalvonta on selvittänyt suorassa valvonnassaan olevien pankkien asuin- ja liikekiinteistövakuuksien arviointikäytäntöjä

Teema-arvion tavoitteena oli selvittää luottolaitosten asuin- ja liikekiinteistövakuuksien arviointikäytäntöjä, sekä arvioinnissa noudatettavien arviointimenetelmien soveltamista. Selvityksessä kartoitettiin arviointikäytäntöjä luottoa myönnettäessä, vakuuksien markkina-arvojen seurannassa ja vakuuksien uudelleenarvioinnissa. Vakuuksien arviointi on olennainen osa pankkien luottoriskin hallintaa.

Finanssivalvonnan tekemän teema-arvion mukaan sen suorassa valvonnassa olevien pankkien asuin- ja liikekiinteistöjen vakuuksien arviointikäytännöt eivät kaikilta osin noudattaneet sääntelyä. Finanssivalvonta edellyttää valvottaviaan korjaamaan arviointikäytännöissä havaitut puutteet ja on erikseen yhteydessä niihin valvottaviin, joiden toiminnassa havaittiin eniten puutteita.

Osalla pankeista asuinkiinteistöjen vakuuden arvostus luotonmyönnön yhteydessä perustuu pelkästään kauppakirjaan tai tilastollisen mallin tuottamaan arvioon, vaikka EBAn luotonantoa ja -valvontaa koskevien ohjeiden (EBA/GL/2020/06) mukaan sisäisen tai ulkopuolisen arvioijan tulisi tehdä lopullinen arvio. Erityisen tärkeää arvioijan tekemä arvio on tapauksissa, joissa vakuuskohteen tuoretta kauppakirjaa ei ole käytettävissä. Lisäksi arvioijan apuna käytettävää tilastollista mallia ei aina validoida eikä sen luotettavuutta varmisteta. Osalla pankeista on puutteita kansainvälisten arviointistandardien käytössä ja arviointimenetelmien sisäisissä ohjeistuksissa liikekiinteistöjen luotonmyönnön yhteydessä.

Asuinkiinteistöjen markkina-arvojen seurannassa ja uudelleenarvioinnissa ilmeni joidenkin pankkien kohdalla tarvetta varmistaa, että seurantaa tehdään riittävällä frekvenssillä. Liikekiinteistöjen osalta osalla pankeista on puutteellinen valmius tiheämpään seurantaan markkinatilanteen muuttuessa. Lisäksi joillakin pankeilla ilmeni tarvetta varmistaa, että uudelleenarvostuksesta vastaava asuin- ja liikekiinteistön arvioija on riippumaton luotonantoa koskevasta päätöksentekoprosessista.

Lisätietoja antavat

  • Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi
  • Maria Suominen, lakimies, puhelin 09 183 5344 tai maria.suominen(at)finanssivalvonta.fi