Valvottavatiedote 22.3.2021 – 13/2021

EBA julkaissut päivitetyn elvytyssuunnitelman indikaattoreita koskevan ohjeluonnoksen – lausuntoaika 18.6.2021 asti

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 18.3.2021 julkaissut päivitetyn version vuonna 2015 annetuista elvytyssuunnitelman indikaattoreita koskevista ohjeista. Päivityksen tavoitteena on vahvistaa elvytyssuunnitelman indikaattoreiden laatua ja edistää laitosten kriisivalmiutta.

Päivitetyissä ohjeissa annetaan lisäohjeita indikaattoreiden raja-arvojen mitoitukseen sen varmistamiseksi, että elvytysvaihtoehdot otetaan käyttöön riittävän ajoissa. Muutoksilla korostetaan myös indikaattoreiden raja-arvojen jatkuvaa seurantaa ja pyritään varmistamaan, että niiden alittamisesta ilmoitetaan oikea-aikaisesti valvojalle. Lisäksi indikaattoreiden vähimmäisluetteloon on lisätty kolme uutta elvytysindikaattoria (MREL/TLAC, taseen sitoutuneisuus ja likviditeettiasema), ja yksi on poistettu (tukkurahoituksen kustannukset). Muutokset perustuvat elvytyssuunnitelmista saatuihin käytännön kokemuksiin.

Ohjeluonnos on saatavissa EBAn verkkopalvelusta. Lausuntoaika päättyy 18.6.2021. EBA järjestää myös julkisen kuulemisen 15.4.2021.

Lisätietoja antaa

Virva Walo, johtava lakimies, puhelin 09 183 5253 tai virva.walo(at)finanssivalvonta.fi