Valvottavatiedote 14.12.2020 – 80/2020

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista

Määräyksiin ja ohjeisiin 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat sekä 4/2014 Vaihtoehtorahaston hoitajat on tehty muutoksia. Muutoksilla määräyksiin ja ohjeisiin sisällytetään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohje ”Ohjeet tulosperusteisista palkkioista UCITS-rahastoissa ja tietyntyyppisissä vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa (AIF)” (ESMA34-39-992 FI).

Määräyksissä ja ohjeissaan Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeen soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn ohjetta.

Ohjeen ”Ohjeet tulosperusteisista palkkioista UCITS-rahastoissa ja tietyntyyppisissä vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa (AIF)” (ESMA34-39-992 FI) tavoitteena on

  • saada aikaan johdonmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt Euroopan finanssivalvojien järjestelmässä
  • varmistaa unionin oikeuden yhteinen, yhtenäinen ja yhdenmukainen soveltaminen
  • lisätä entisestään lähentymistä ja standardisointia tulosperusteisten palkkioiden alalla
  • edistää toimivaltaisten viranomaisten suorittaman valvonnan lähentymistä.

Ohjeen tarkoituksena on myös laatia yhteinen standardi tulosperusteisten palkkioiden julkistamisesta sijoittajille.

Muutosten voimaantulo

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 5.1.2021.

Lisätietoja antaa

Kristian Nihtilä, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5294 tai kristian.nihtila(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet