Valvottavatiedote 23.4.2020 – 22/2020

Koronapandemia lisännyt uusia rikollisia ansaintamahdollisuuksia

Finanssivalvonta kehottaa valvottaviaan tarkkaavaisuuteen tilanteissa, joissa epätavallisia liiketoimia ja rahansiirtoja tapahtuu aloilla, joihin koronapandemian voidaan epäillä vaikuttaneen negatiivisesti – kuten vähittäiskauppa ja muu käteistä runsaasti käyttävä liiketoiminta sekä ulkomaankauppa, jossa on mukana entuudestaan tuntemattomia toimijoita. Finanssivalvonta painottaa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja OECD:n rahanpesun vastaisen työryhmän (FATF) näkemyksiä, että poikkeukselliset olosuhteet eivät saa johtaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen työn vähentymiseen.

Viimeisten viikkojen aikana on tullut tietoon huijausyrityksiä koronapandemiaan liittyen. Normaalien sähköpostihuijausten, kyberhyökkäysten ja virusten asentamisen lisäksi on yritetty asentaa viruksia tarjoamalla suurelle yleisölle ”tietoa” tilanteessa, jossa tiedontarve on kasvanut.

Suurimmat rahavirrat liikkuvat luonnollisesti suojausvälinehankinnoissa ja erilaisissa terveysvälineissä, joiden osalta on sanottu vallitsevan ”villin lännen tilanne”. Hinnat ovat kohonneet moninkertaisiksi kysynnän kasvaessa, ja aikaa hankintojen tekemiseen on normaalia vähemmän. Tätä tilannetta erilaiset entuudestaan alalla tuntemattomat toimijat ovat pyrkineet hyödyntämään, kuten julkisuudessa on kerrottu.

Talouden lamaantuminen ja uhkaavat maksuvaikeudet voivat puolestaan johtaa perinteisten velallisen rikosten tai niiden yritysten kasvuun. Yleensä talouden alamäki on tuonut kasvua vero- ja velallisen rikoksissa, ja nopeasti muuttunut tilanne on tuottanut suuria ongelmia monille yrityksille.

Riskiperusteisuus korostuu

Valvottavien tulisi harkita riskiperusteisesti, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen varojen alkuperän selvittämiseksi. Tämä on erityisen tärkeätä, jos asiakkaiden liiketoiminta liittyy aloihin, joihin talouden taantuma ja koronapandemian rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet. Huomiota tulisi kiinnittää tilanteisiin, joissa rajoitustoimenpiteet eivät näy rahavirroissa mitenkään, vaikka niiden tulisi näkyä tulojen vähenemisenä. Epäilyttäviä liiketoimia tarkkailtaessa olisi siten kyettävä tavoittamaan näitä tilanteeseen nähden poikkeuksellisia tapauksia.

Finanssivalvonta rohkaisee valvottaviaan arvioimaan myös riskiperusteisesti tilanteita,

  • joissa avustuksia ja tukea siirretään hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta. Järjestöjen tulee olla tunnettuja ja niiden käyttämien rahansiirtokanavien tulee tarjota läpinäkyvän ja valvottavan keinon varmistaa avun perille saaminen.
  • joissa etätunnistaminen ei ole täysin mahdollista sisäisen ohjeistuksen mukaisesti koronapandemiasta johtuen, mutta joissa asiakas on alun perin tunnistettu lain mukaisesti. Tilanteissa, joissa kyse ei ole uudesta palvelusta eikä uudesta asiakassuhteesta, palvelu voitaisiin hyväksyä väliaikaisesti, kunnes asiakas saa toimitettua uuden ohjeiden mukaisen henkilöllisyysasiakirjan. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi vanhentunut henkilötodistus lyhennysvapaata haettaessa.

Finanssivalvonta kehottaa valvottaviaan tekemään jatkossakin alhaisella kynnyksellä ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle sekä ilmoittamaan Finanssivalvonnalle havaitsemistaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen keinoista, jotka liittyvät koronapandemiasta johtuvaan poikkeustilanteeseen.

Lisätietoja antaa

Pekka Vasara, toimistopäällikkö, Rahanpesun estäminen, puhelin 09 183 5513 tai pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös