Valvottavatiedote 6.4.2020 – 20/2020

Finanssivalvonnan johtokunnan päätös luottolaitosten lisäpääomavaatimusten alentamisesta

Finanssivalvonnan johtokunta on kokouksessaan 6.4.2020 päättänyt rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän ydinpääomalla katettavan lisäpääomavaatimuksen (järjestelmäriskipuskuri) poistamisesta Nordea-ryhmältä (aiemmin 3,0 %), OP Ryhmältä (2,0 %), Kuntarahoitus Oyj:ltä (1,5 %) sekä muilta luottolaitoksilta (1,0 %, Aktia Bank Abp, Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, Evli Pankki Oyj, Handelsbanken Rahoitus Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, POP Pankkiliitto osk, S-Pankki Oy, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Säästöpankkiliitto osk, Ålandsbanken Abp). Alustava päätös asiassa tehtiin 17.3.2020.

Lisäksi johtokunta on päättänyt muita rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä luottolaitoksia koskevan lisäpääomavaatimuksen (O-SII puskuri) alentamisesta OP Ryhmän osalta 1,0 prosenttiin (2,0 %).

Päätös tulee voimaan välittömästi. Päätöksen tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia finanssimarkkinoiden vakauteen sekä luottolaitosten kykyyn rahoittaa taloutta.

Finanssivalvonta seuraa tarkasti, että pankit kohdistavat kevennykset talouskriisin vaikutusten lieventämiseen eivätkä ne kanavoidu osinkojen tai tulospalkkioiden maksuun.

Lisätietoja antaa

Samu Kurri, osastopäällikkö, puhelin 09 183 5247

Liitteet