Valvottavatiedote 20.8.2020 – 52/2020

EBAn päivitetyt ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista yleisistä lykkäyksistä liitetty Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 2.4.2020 ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä. EBA päivitti kyseisiä ohjeita 25.6.2020 niin, että lykkäysten määräaikaa siirrettiin kolmella kuukaudella eteenpäin. Finanssivalvonta tulee noudattamaan päivitettyjä ohjeita valvonnassaan.

Suomenkielinen käännös päivitetyistä ohjeista on julkistettu ja liitetty Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan numerolla 1/2020.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet