Valvottavatiedote 6.6.2019 – 25/2019

Työeläkevakuutusyhtiön päätöksenteko edellyttää vahvaa aktuaariosaamista

SHV-tasoinen aktuaariosaaminen on välttämätön edellytys työeläkejärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle. Tätä vaatimusta voi pitää myös leimallisena piirteenä työeläkejärjestelmän hajautetulle toimeenpanolle.

Vastuullisen matemaatikon velvollisuudet ja oikeudet yhtiössä on turvattu lailla. Myös suhde yhtiön hallitukseen on poikkeuksellisen vahva; vastuullisella vakuutusmatemaatikolla on mm. oikeus saada tieto siitä, millaisiin toimiin yhtiön hallitus on ryhtynyt hänen esityksensä johdosta. Aktuaareille on näin asetettu lainsäädännössä erilaisia keskeisiä tehtäviä, joiden tarkoituksena on taata työeläkejärjestelmän erityisvaatimusten ja vakuutettujen etujen huomioon ottaminen työeläkevakuutusyhtiöissä.

Finanssivalvonta kiinnittää vakavaa huomiota SHV-tasoisen aktuaariosaamisen säilymiseen osana työeläkevakuutusyhtiöiden johdon päätöksentekoa.

Lisätietoja antaa

Erkki Rajaniemi, johdon neuvonantaja, puhelin 09 183 5263 tai erkki.rajaniemi(at)finanssivalvonta.fi