Valvottavatiedote 25.3.2019 – 9/2019

Sisäisen toimituksen toteuttajien nk. STT-raportointi – Finanssivalvonta käynnistää raporttien vastaanoton 1.10.2019 alkaen

Finanssivalvonta kehottaa tällä tiedotteella raportointivelvollisia varmistamaan, että heillä on raportointia varten tarvittavat tiedot tallessa huhtikuun 2019 alusta alkaen ja he ilmoittautuvat Finanssivalvonnalle tulevaa raportointia varten 10.4.2019 mennessä.

Sisäisen toimituksen toteutuksesta raportoitavien tietojen keruu Finanssivalvontaan etenee (Valvottavatiedote 4.12.2018 – 52/2018: Sisäisen toimituksen toteutuksesta raportoitavien tietojen keruu alkaa huhtikuun 2019 alussa). Raportoijien on tuotettava ESMAn antaman määrityksen mukainen XML-tiedosto (XML-sanoma) omin keinoin. Raportointiin liittyvä ISO 20022 XSD -standardin mukainen sanomamuoto (skeema) on kuvattu ISO 20022 organisaation verkkopalvelussa.

Raportit tullaan toimittamaan salattuina sähköpostilla sanomakuvausten mukaisina tiedostoina. Fiva ei tee erillistä tiedonkeruusovellusta (Excel). EU:n arvopaperikeskusasetuksen määritelmän mukaan toimituksen sisäisellä toteuttajalla tarkoitetaan mitä tahansa sellaista laitosta, mukaan lukien ne, joilla on direktiivin 2013/36/EU tai direktiivin 2014/65/EU mukainen toimilupa, joka toteuttaa siirtomääräyksiä asiakkaiden lukuun tai omaan lukuunsa muuten kuin arvopapereiden selvitysjärjestelmän kautta. Raportointivelvollisuuden piiriin kuuluvien laitosten on nyt viimeistään syytä arvioida, ovatko ne toimituksen sisäisiä toteuttajia. Finanssivalvonnan valvottavien on tallennettava tuleviin raportteihin tulevat tiedot huhtikuun 2019 alusta. Finanssivalvonta pyytää niitä, jotka arvioivat olevansa raportointivelvollisia, ilmoittamaan 10.4.2019 mennessä osoitteeseen jenni.koskinen(at)finanssivalvonta.fi:

  • yhtiön nimi
  • raportoijan yhteystiedot, nimi, puhelinnumero ja s-posti

Finanssivalvonta tulee tiedottamaan hankkeeseen liittyvistä suunnitelmista raportoijiksi ilmoittautuneille sitä mukaan, kun suunnitelmat täsmentyvät. Asioita ja testausaikatauluja pyritään täsmentämään lähiviikkoina. STT-raportoinnin vastaanotto käynnistyy 1.10.2019 alkaen.

Raportointi tapahtuu kunkin raportointivelvollisen kotimaan viranomaiselle sekä kyseisen maan toimintojen että mahdollisten muissa maissa toimivien sivukonttoreiden osalta. Muissa maissa toimivat mahdolliset konsernien muut jäsenyritykset raportoivat vastaavasti kukin oman kotivaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Lisätietoja antavat:

  • Jenni Koskinen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5364, jenni.koskinen(at)finanssivalvonta.fi
  • Arja Voipio, johtava infrastruktuuriasiantuntija, puhelin 09 183 5224, arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi
  • VIRATIHelpdesk(at)bof.fi