Valvottavatiedote 19.6.2019 – 28/2019

Seuraamus- ja rikemaksun mitoittamisen periaatteet

Finanssivalvonta on julkaissut verkkosivuillaan periaatteet, jotka se ottaa huomioon seuraamus- ja rikemaksun mitoittamista koskevassa kokonaisarvioinnissaan. Keskeisin muutos vuonna 2015 julkaistuihin periaatteisiin johtuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) huomioon ottamisesta. Muut muutokset ovat teknisluonteisia ja johtuvat pääosin Finanssivalvonnasta annetun lain muutoksista.

Periaatteiden julkaiseminen perustuu Finanssivalvonnasta annettuun lakiin1

Lisätietoja antavat

  • Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 09 183 5311 tai sonja.lohse(at)finanssivalvonta.fi
  • Olli Laurila, johtava lakimies, puhelin 09 183 5337 tai olli.laurila(at)finanssivalvonta.fi.

Liite

Seuraamus- ja rikemaksun mitoittaminen

1Ks. lain 41 §:n yksityiskohtaiset perustelut (HE 39/2014).