Valvottavatiedote 8.3.2019 – 6/2019

Määräykset ja ohjeet 3/2012 toiminnan järjestämisestä automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä kumottu


Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on päättänyt 26.9.2018 kumota 24.2.2012 päivätyn ohjeensa ”Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä: ohjeet kauppapaikkoja, sijoituspalveluyrityksiä ja toimivaltaisia viranomaisia varten” (ESMA/2012/122). ESMAn ohjeiden tarkoituksena on ollut varmistaa rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY (MiFID I) ja markkinoiden väärinkäytöstä annetun direktiivin 2003/6/EY (MAD) yhtenäinen ja johdonmukainen soveltaminen, kun niitä sovelletaan kauppapaikoilta ja sijoituspalveluyrityksiltä edellytettyyn toiminnan järjestämiseen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä. ESMAn ohjeissa esitetyt selvennykset on sisällytetty rahoitusvälineiden markkinoista annettuun direktiiviin 2014/65/EU (MiFID II) ja markkinoiden väärinkäytösasetukseen (EU) N:o 596/2014 (MAR), minkä vuoksi ESMA on päättänyt kumota antamansa ohjeet.

ESMAn ohjeet on saatettu kansallisesti voimaan 12.4.2012 Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla 3/2012 (Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä), joten myös määräykset ja ohjeet 3/2012 kumotaan. Finanssivalvonnan johtokunta on tehnyt päätöksen Finanssivalvonnan määräyksien ja ohjeiden 3/2012 kumoamisesta 7.3.2019.

Lisätietoja antaa

Henrik Kallio, lakimies, puhelin 09 183 5210 tai henrik.kallio(at)finanssivalvonta.fi.

Liite

ESMAn kumoamispäätös 26.9.2018