Valvottavatiedote 22.11.2019 – 62/2019

Finanssivalvonnan selvitys lakisääteistä eläketurvaa vakuuttavien eläkesäätiöiden ja -kassojen hallinnosta

Finanssivalvonta on selvittänyt lakisääteistä eläketurvaa vakuuttavien eläkesäätiöiden ja -kassojen hallintoa. Vastausten perusteella eläkesäätiöillä ja -kassoilla hallinnon toimintatavat ovat asianmukaiset useilla kyselyn osa-alueilla.

Vastauksista käy ilmi, että eläkesäätiöissä ja -kassoissa ulkoistukset ovat yleisiä. Joillakin eläkesäätiöillä ja -kassoilla ulkoistettujen toimintojen määrä on huomattava. Finanssivalvonta kiinnittää toimijoiden erityistä huomioita siihen, että vastuu sekä toteutuksesta että ko. toiminnoista on ulkoistaneella taholla.

Hallituksen rooli ja laissa määritellyt tehtävät

Finanssivalvonta ei kaikissa tapauksissa pystynyt vastausten perusteella varmistumaan eläkesäätiöiden ja -kassojen hallituksen roolista ja mahdollisuuksista täyttää laissa määritellyt tehtävät. Näissä tapauksissa hallituksen kokouksia oli vähän, hallitus seurasi sijoitustoimintaa harvoin tai hallituksen osallistuminen sijoitussuunnitelman ja riski- ja vakavaraisuusarvion laadintaan oli vähäistä.

Finanssivalvonta suosittaa, että hallitukset varmistavat mahdollisuutensa huolehtia muun muassa eläkelaitoksen hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastuustaan sijoitussuunnitelman ja riski- ja vakavaraisuusarvion laadinnassa.

Määräys- ja ohjekokoelma velvoittaa hallituksen arvioimaan vuosittain, onko sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty ja tarvittaessa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin. Vastausten perusteella joillakin eläkesäätiöillä ja -kassoilla on tarvetta tarkistaa sisäisen valvonnan arvioinnin aikataulua.

Selvityksen toteutus ja havaintojen hyödyntäminen

Selvitys toteutettiin kesällä 2019 kyselyllä, joka lähetettiin kaikille 18 lakisääteistä eläketurvaa vakuuttavalle eläkesäätiölle ja -kassalle. Vastaajilta pyydettiin tietoja niiden hallinnosta viideltä osa-alueelta: asiamies ja hallitus, eläkeasiat, kirjanpito, sijoitustoiminta ja muut.

Yksittäisen eläkesäätiön tai -kassan hallintoon kohdistuvaa palautetta Finanssivalvonta antaa osana jatkuvaa valvontaa. Finanssivalvonta tulee kiinnittämään erityistä huomiota mm. korvausprosessien rakenteisiin ja tietojen käsittelyyn.

Selvityksessä saadut havainnot tullaan hyödyntämään jatkossa osana valvonnan kohdentamista.

Lisätietoja antaa

Satu Korhonen, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5242 tai satu.korhonen(at)finanssivalvonta.fi