Valvottavatiedote 24.5.2019 – 20/2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/630 asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista voimaan 26.4.2019

Uuden sääntelyn myötä otetaan käyttöön vakavaraisuutta turvaava varautumisjärjestely. Tällä tarkoitetaan yleistä vähimmäiskattavuustasoa rahavarannoille, jotka pankeilla on oltava sellaisista tulevista lainoista aiheutuvien tappioiden kattamiseksi, jotka muuttuvat järjestämättömiksi. Sovellettavat kattavuusvaatimukset vaihtelevat sen mukaan, ovatko järjestämättömät lainat vakuudettomia vai vakuudellisia, ja onko vakuus irtainta vai kiinteää omaisuutta.

Uutta sääntelyä sovelletaan 26.4.2019 ja sen jälkeen alullepantuihin vastuisiin.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/630, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista