Valvottavatiedote 9.8.2019 – 42/2019

EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet rahoitussektorille voimaan 1.9.2019

Finanssivalvonta on antanut 14.6.2019 Määräykset ja ohjeet 5/2019: EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet. Määräykset ja ohjeet astuvat voimaan 1.9.2019.

Kyseessä on asiallisesti Vakavaraisuuden laskennasta ja suurista asiakasriskeistä annettujen määräysten ja ohjeiden 25/2013 päivittäminen uusiksi määräyksiksi ja ohjeiksi.

Olennaisimmat muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013 verrattuna

  • muutos soveltamisalassa
  • Finanssivalvonnan päivitetyt kannat toimivaltaisille viranomaisille jätetyistä EU:n vakavaraisuusasetuksen vaihtoehdoista ja harkintavallasta
  • uudet luvut: luku 5 Rahoitusalan ulkopuolisten huomattavien omistusosuuksien vakavaraisuuskäsittely, luku 9 Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus ja luku 14 Likviditeettiriskivaatimukset
  • muutoksia lukuun 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset, lukuun 4 Omat varat ja niiden vähimmäismäärä, lukuun 6 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä, lukuun 7 Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä, lukuun 10 Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus, lukuun 12 Operatiivisten riskien vakavaraisuusvaatimus, lukuun 13 Suuret asiakasriskit ja lukuun 15 Vakavaraisuus- ja likviditeettiriskitietojen julkistaminen.

Lausuntoyhteenveto saaduista lausunnoista

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu Lausuntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä finanssivalvonta.fi ja lausuntopalvelu.fi -verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa

Taina Erovaara-Williams, johtava sääntelyasiantuntija, puhelin 09 183 5422 tai sähköposti taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 5/2019