Valvottavatiedote 26.7.2019 – 40/2019

EIOPAlta lausuntopyyntö: Vakuutussektorin takuujärjestelmien harmonisointi – lausuntoaika päättyy 18.10.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) on julkaissut 12.7.2019 lausuntopyynnön vahinko- ja henkivakuutussektorin takuujärjestelmien harmonisoinnista. Lausuntoaika päättyy 18.10.2019.

Finanssivalvonta kannattaa vakuutettujen etujen turvan edelleen kehittämistä. Suomalaisen järjestelmän hyviä ja toimivia ominaisuuksia ei kuitenkaan tulisi menettää. Erityisen tärkeää on tehdä kattava vaikuttavuusarvio sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla, jotta hyödyt ja kustannukset saadaan selville ennen lopullisia päätöksiä.

Vaikutuksia Suomen markkinoille tulisi selvittää, ja tässä tarvitsemme alan apua, toteaa Vahinko- ja henkivakuutus -toimiston toimistopäällikkö Teija Korpiaho. Tässä vaiheessa on tärkeää, että konsultaatioon saadaan mahdollisimman paljon eri toimijoiden vastauksia.

EIOPA pitää tärkeänä, että jokaisessa jäsenmaassa olisi vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden konkurssin varalta takuujärjestelmä. Minimiharmonisoidut kansalliset järjestelmät olisivat viimesijainen keino turvata vakuutetut edut. EIOPA esittää näille järjestelmille asetettavia perusedellytyksiä, kuten maantieteellinen kattavuus, minimiturvan taso ja rahoitus.

Ratkaisuissa tulisi kuitenkin olla mahdollista ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja suhteellisuusperiaate, siten että esimerkiksi kustannukset eivät nouse kohtuuttoman korkeiksi.

Tämä konsultaatio on luonnos vastaukseksi komission neuvonpyyntöön 11.2.2019 liittyen Solvenssi II -uudelleenarviointiin.

Lausuntopyynnöissä on tarkemmat ohjeet lausuntojen toimittamiseen.

EIOPA consults on the harmonisation of national insurance guarantee schemes

Lisätietoja antaa

Teija Korpiaho, toimistopäällikkö, teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 09 183 552