Valvottavatiedote 12.8.2019 – 43/2019

EBAn seurantaraportti maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) täytäntöönpanosta EU-alueella

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 12.7.2019 ensimmäisen seurantaraportin maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) täytäntöönpanosta EU-alueella. EBA aikoo seurata säännöllisesti LCR:n täytäntöönpanoa ja päivittää tätä raporttia esittääkseen havaintonsa ja antaakseen tarvittaessa lisäohjeita.

Nyt julkaistu raportti sisältää erityisiä ohjeita luottolaitoksille ja valvojille toiminnallisista talletuksista, ulosvirtauslaskelman ulkopuolelle rajatuista vähittäistalletuksista sekä muita tuotteita ja palveluita koskevista likviditeetin lisäulosvirtauksista. Lisäksi raportissa on nostettu esille muita alueita, joihin valvojilla voi olla syytä kiinnittää erityistä huomiota likviditeettiriskien jatkuvassa valvonnassa.

Raportti on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Finanssivalvonta tulee kiinnittämään huomiota raportissa mainittuihin osa-alueisiin osana likviditeettiriskien jatkuvaa valvontaa.

Lisätietoja antaa

Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5275 ja sähköposti marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi