Valvottavatiedote 15.7.2019 – 37/2019

EBA on julkaissut IRB-menetelmän uudistamista koskevan tilanneraportin ja ilmoittaa voimaantulon siirtymisestä vuoden 2021 loppuun

Euroopan pankkiviranomainen EBA on 9.7.2019 julkaissut vakavaraisuuslaskennan sisäisten luottoluokitusten (IRB) menetelmän uudistamista koskevan tilanneraportin. Uudistuksen tavoitteena on vähentää omien varojen vaatimusten perusteetonta vaihtelua ja palauttaa luottamus IRB-malleihin varmistamalla riskiparametrien vertailukelpoisuus riskiherkkyyttä vaarantamatta. Tilanneraportissa saatetaan IRB-menetelmän sääntelyuudistus päätökseen ja ilmoitetaan sen voimaantulon siirtymisestä.

Uudistuksen soveltamisajankohta on herättänyt huolta toimialalla ja kansallisissa valvojissa. Raportissa EBA ilmoittaa pidentävänsä malliuudistuksiin liittyvien sääntelyuudistusten voimaantulon aikataulua vuodella eli vuoden 2021 loppuun. Pankkien odotetaan kuitenkin toteuttavan malliuudistukset mahdollisimman pitkälti nykyisen suunnitelman mukaisesti.

Aikataulumuutos ei koske maksukyvyttömyyden määritelmän uudistamiseen liittyvää aikataulua. Lisäksi EBA pidentää alhaisen maksukyvyttömyysosuuden vastuisiin sovellettavien LGD- ja CF-mallien uudistusten voimaantulon aikataulua vuoden 2023 loppuun.

Tarkemmat yksityiskohdat raportin sisällöstä voi lukea EBAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antaa

Anne Puustelli, johtava pankkitarkastaja, puhelin 09 183 5308 tai anne.puustelli(at)finanssivalvonta.fi

Liite

EBAn tiedote