Valvottavatiedote 11.7.2019 – 36/2019

EBA julkaissut 27.6. lausuntopyynnön markkinariskiaiheisista teknisistä standardeistaan sekä tiedonkeruun ja etenemissuunnitelman liittyen tulevaan sääntelyyn

EBAn lausuntopyyntö FRTB:n sisäisiin malleihin liittyvistä teknisistä standardeista

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 27.6.2019 lausuntopyynnön FRTB:n sisäisiin malleihin liittyvistä teknisistä standardeista. FRTB:llä tarkoitetaan kaupankäyntisalkkua koskevan vakavaraisuussääntelyn perusteellista uudistusta. Yhteensä 11 kappaletta teknisiä standardeja on sisällytetty kolmeen eri konsultaatiopaperiin:

  • EBA/CP/2019/05
  • EBA/CP/2019/06
  • EBA/CP/2019/07

Konsultaatiopaperit on luettavissa EBAn verkkopalvelussa, jossa on myös tarkemmat ohjeet lausuntojen toimittamiseen. Lausuntoaika päättyy 4.10.2019.

Julkinen kuuleminen aiheeseen liittyen järjestetään EBAn tiloissa Pariisissa 5.9.2019 kello 11–13 paikallista aikaa.

Tiedonkeruu ei-mallinnettavissa olevista riskitekijöistä ja etenemissuunnitelma EBAn suoritteista markkinariski- ja vastapuoliluottoriskialueilla

EBA on julkaissut 27.6.2019 tiedonkeruun ei-mallinnettavissa olevista riskitekijöistä sekä etenemissuunnitelman uusista markkinariskin ja vastapuoliluottoriskin lähestymistavoistaan.

Tiedonkeruusta ei-mallinnettavissa olevista riskitekijöistä on julkaistu sekä mallipohjat että ohjeistus.

Etenemissuunnitelma puolestaan sisältää kattavan yleiskuvan EBAn suoritteista markkinariski- ja vastapuoliluottoriskialueilla. EBAn työ aihepiirin parissa on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäisissä vaiheissa kaavaillaan toteutettavan olennaisimmat sääntelyn kohdat ja myöhemmin sellaiset kohdat, joiden kehitys vaatii kokemusta tai palautetta ensimmäisistä vaiheista.

Etenemissuunnitelma kokonaisuudessaan ja tiedonkeruupohja ohjeistuksineen on saatavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Tommi Aarnio, riskiasiantuntija, tommi.aarnio(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 09 183 5007

Liite

EBA publishes its roadmap for the new market and counterparty credit risk approaches and launches consultation on technical standards on the IMA under the FRTB along with a data collection on non-modellable risk factors