Valvottavatiedote 16.1.2018 – 2/2018

Komissio hyväksynyt perusmaksutilidirektiiviin (2014/92/EU, ns. PAD) liittyvät tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit

Euroopan komissio on hyväksynyt 11.1.2018 tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit perusmaksutilidirektiivin (2014/92/EU) perusteella. Standardit koskevat:

  • unionin standardoitua terminologiaa palveluille, jotka ovat yhteisiä ainakin useimmille jäsenvaltioille (RTS, direktiivin 3 artikla) – (EU) 2018/32
  • maksuja koskevan tietoasiakirjan ja asiakirjassa käytetyn tunnuksen standardoitua esitystapaa (ITS, direktiivin 4 artikla) – (EU) 2018/34
  • maksuerittelyn ja maksuerittelyssä käytetyn tunnuksen standardoitua esitysmuotoa (ITS, direktiivin 5 artikla) – (EU) 2018/33.

Standardit ovat luettavissa Euroopan unionin virallisesta lehdestä.

Edellä mainittuihin standardeihin liittyvien maksupalvelulain (290/2010) ja Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) säännösten voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Lisätietoja antaa

  • Kati Neuvonen, lakimies, puhelin (09) 183 5336 tai kati.neuvonen(at)finanssivalvonta.fi.