Valvottavatiedote 22.3.2018 – 20/2018

EKP pyytää lausuntoja ICAAP- ja ILAAP-menettelyjä koskevista ohjeluonnoksista – lausuntoaika päättyy 4.5.2018

Euroopan keskuspankki EKP on 2.3.2018 käynnistänyt julkisen kuulemisen luonnoksista pankkien sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyä (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyä (ILAAP) koskeviksi ohjeiksi. Ohjeluonnoksiin on koottu keskeiset periaatteet, joiden pohjalta EKP arvioi merkittävien pankkien menettelyjä.

Ohjeet eivät ole oikeudellisesti velvoittavia, eikä niillä korvata tai ohiteta voimassa olevia sääntelyvaatimuksia. Ohjeisiin on koottu seitsemän periaatetta, joita vasten EKP arvioi kunkin merkittävän laitoksen ICAAP- ja ILAAP-menettelyjä osana valvojan arviointiprosessia. Finanssivalvonta tulee noudattamaan periaatteita soveltuvin osin omassa vähemmän merkittäviä pankkeja koskevassa valvojan arviointiprosessissaan.

Ohjeluonnoksia voi kommentoida 4.5.2018 asti. Osana kuulemismenettelyä EKP järjestää aiheesta 24.4.2018 julkisen kuulemistilaisuuden, joka pidetään puhelinkonferenssina.

Molemmat ohjeluonnokset sekä niitä koskevia kysymyksiä vastauksineen on julkaistu EKP:n verkkopalvelussa. Sivuilla on myös tietoa siitä, miten päivitettyjä ohjeita voi kommentoida ja miten kuulemistilaisuuteen ilmoittaudutaan. EKP julkaisee saadut kommentit sekä niistä laaditun palauteyhteenvedon.

Lisätietoja antavat

  • Sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettely (ICAAP): toimistopäällikkö Sami Tiainen, sami.tiainen(at)finanssivalvonta.fi tai 09 183 5278
  • Sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettely (ILAAP): johtava riskiasiantuntija Marjo Risku, marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi tai 09 183 5275