Valvottavatiedote 3.10.2017 – 55/2017

Määräykset ja ohjeet 9/2017 määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arvioinnista voimaan 1.10.2017

Finanssivalvonta on antanut 26.9.2017 määräykset ja ohjeet määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arvioinnista. Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.10.2017.

Ohjeilla Finanssivalvonta saattaa kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen EBAn, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn ohjeen: Määräosuuksien hankintaan ja lisäämiseen rahoitusalalla sovellettavaa toiminnan vakauden arviointia koskevat yhteiset ohjeet (JC/GL/2016/01 FI).

Lisätietoja antavat

  • Keskusvastapuolet: Jukka Laitinen, lakimies, puhelin 09 183 51 tai jukka.laitinen(at)finanssivalvonta.fi
  • Luottolaitokset: Anne Hakkila, lakimies, puhelin 09 183 51 tai anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi
  • Sijoituspalveluyritykset; Pia Palmén, lakimies, puhelin 09 183 51 tai pia.palmen(at)finanssivalvonta.fi
  • Vakuutusyhtiöt: Tiina Granlund, lakimies, puhelin 09 183 51 tai tiina.granlund(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet