Valvottavatiedote 5.6.2017 – 32/2017

EKP:n valvontamaksujen määrittämisessä käytettävät valvontamaksutekijät raportoitava Finanssivalvonnalle viimeistään 3.7.2017

Asetuksen (EU) 1024/2013 (YVM-asetus) artiklan 30 mukaisesti Euroopan keskuspankki (EKP) perii vuosittaisen valvontamaksun euroalueen jäsenvaltioihin sijoittautuneilta luottolaitoksilta ja sivuliikkeiltä, jotka euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden luottolaitokset ovat perustaneet euroalueen jäsenvaltioihin. Valvontamaksun suuruus määräytyy valvottavan merkittävyysluokituksen (merkittävä / vähemmän merkittävä) sekä valvontamaksutekijöiden eli taseen loppusumman ja kokonaisriskin perusteella. Lisätietoa vuosittaisen valvontamaksun määräytymisestä löytyy EKP:n asetuksesta (EU) 1163/2014.

Valvontamaksutekijät tulee toimittaa Finanssivalvonnalle viimeistään 3.7.2017 EKP:n asetuksen (EU) 1163/2014 artiklan 10 kohdan 4 mukaisesti. Vuoden 2017 valvontamaksutekijät raportoidaan EKP:n julkaisemilla Excel-lomakkeilla, jotka ovat ladattavissa EKP:n verkkopalvelussa (ks. myös liitteet). Vuoden 2016 valvontamaksutietojen raportoinnissa käytettyä ja Finanssivalvonnan Jakelu-palvelussa julkaistua tiedonkeruusovellusta ei voi enää käyttää valvontamaksutekijöiden raportoinnissa. Lisätietoa valvontamaksutekijöiden raportoinnista löytyy EKP:n verkkopalvelusta, raportointilomakkeiden täyttöohjeistuksesta (ks. liitteet) sekä EKP:n päätöksestä (EU) 2015/530.

EKP:n päätöksen (EU) 2015/530 artiklan 7 kohdan 2 alakohdan c mukaan valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen tulee toimittaa Finanssivalvontaan valvontamaksutekijöiden lisäksi myös tilintarkastajan lausunto, jossa vahvistetaan valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen kokonaisvarat. Tilintarkastajan lausuntoa koskevia vaatimuksia ei ole muutettu tai tarkennettu vuoden 2016 tiedonkeruusta.

Valvontamaksutekijät (Excel-lomakkeet) ja tilintarkastajan lausunto niiden valvottavien osalta, joita vaatimus koskee, tulee toimittaa Finanssivalvontaan sähköpostitse osoitteeseen: EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi.

Tilintarkastajan lausunto voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti myös kirjeitse osoitteeseen Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki. Kirjekuoreen tulee merkitä ”EKP:n valvontamaksut/RVTA/Kiviniemi”.

Lisätietoja

  • EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi
  • SSM-fee-enquiries(at)ecb.europa.eu


Liitteet