Valvottavatiedote 1.12.2016 – 78/2016

Tekniseen standardiin perustuvaan rahoitussektorin viranomaisraportointiin muutoksia vuodenvaihteessa

Euroopan komissio hyväksyi 18.8.2016 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1702, joka koskee täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamista COREP-raportoinnin lomakkeiden ja ohjeiden osalta.

Asetusta sovelletaan 1.12.2016 alkaen niin, että ensimmäinen raportointiajankohta on 31.12.2016.  Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Merkityksellisten luottovastuiden raportointi uudistuu (COREP)

Merkityksellisten luottovastuiden raportoinnin C 09.04 -lomake ”Vastasyklisen puskurin laskennan kannalta merkitykselliset luottovastuut jaoteltuina maittain ja laitoskohtainen vastasyklinen puskurikanta (CCB)” korvaa C 09.03 -lomakkeen ”Merkityksellisten luottovastuiden luottoriskiin liittyvät yhteenlasketut omien varojen vaatimukset jaoteltuina maittain (CR GB 3)”.

Uusi C 09.04 lomake otetaan käyttöön siksi, että sen avulla saadaan lisätietoa laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin osatekijöistä. Pyydetyt tiedot liittyvät vakavaraisuusasetuksen (CRR) kolmannen osan II osaston ja IV osaston mukaan määriteltyihin omien varojen vaatimuksiin sekä vakavaraisuusdirektiivin (CRD) 140 artiklan mukaisiin luottovastuiden, arvopaperistamisvastuiden ja kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden maantieteelliseen sijaintiin, jotka ovat merkityksellisiä laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin laskennan (CBB) kannalta (merkitykselliset luottovastuut).

Pieniä muutoksia on tehty myös C 07.00 -lomakkeeseen (”Luotto- ja vastapuoliriskit sekä luottokaupan selvitysriskit: standardimenetelmän mukaiset pääomavaatimukset (CR SA)”) ja C 09.01 -lomakkeeseen (”Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (standardimenetelmän mukaiset vastuut) (CR GB 1)”).

Muut muutokset

Finrep, varainhankintasuunnitelma (FP), varojen vakuussidonnaisuus (AE) ja sisäisten mallien vertailu valvontatarkoituksiin (SBP) tiedonkeruisiin on myös tullut vähäisiä muutoksia, joista lisätietoa EBAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antaa

  • Marika Männistö, marika.mannisto(at)finanssivalvonta.fi, analyytikko, puhelin 010 831 5545
  • Tülin Bedretdin, tylin.bedretdin(at)finanssivalvonta.fi, riskiasiantuntija, puhelin 010 831 5429