Valvottavatiedote 13.12.2016 – 83/2016

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevat ohjeet voimaan 20.12.2016

Finanssivalvonta saattaa kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamat ohjeet (ESMA/2016/1478 FI | 20.10.2016) sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen sisällyttämällä määräyksiin ja ohjeisiin 6/2016 ohjeen, joka koskee ESMAn ohjeen noudattamista.

Finanssivalvonnan ohjeet on annettu 1.12.2016 ja ne tulevat voimaan 20.12.2016.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeissaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja liikkeeseenlaskijat noudattavat ESMAn ohjetta.

Lisätietoja antaa

Anu Lassila-Lonka, markkinavalvoja, puhelin 010 831 5566 tai anu.lassila-lonka(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet