Valvottavatiedote 2.2.2016 – 9/2016

Konsernin sisäisen rahoitustuen edellytysten täsmentämistä koskeva ohje voimaan 9.2.2016

Finanssivalvonta on 20.1.2016 muuttanut 15.10.2015 annettua määräykset ja ohjeet 2/2015 ”Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus ja ohjeet” lisäämällä siihen uuden 7. luvun. Tässä luvussa hyväksytään käyttöönotettavaksi Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ohje direktiivin 2014/59/EU 23 artiklan mukaisten konsernin sisäisen rahoitustuen edellytysten täsmentämisestä (EBA/GL/2015/17).

Ohjetta sovelletaan kohdassa 1.1 mainittuihin yrityksiin vain, jos ryhmässä tehdään tai on tehty edellä mainitun direktiivin artiklassa 19 tarkoitettu konsernin rahoitustukisopimus.

Ohje on voimassa 9.2.2016 alkaen.

Lisätietoja antaa

Lakimies Raimo Husu, puhelin 010 831 5282, sähköposti raimo.husu(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet