Valvottavatiedote 14.12.2016 – 85/2016

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt voimaan 1.1.2017

​Finanssivalvonta on 22.11.2016 antanut määräykset ja ohjeet 8/2016 maksulaitosten toimiluvista ja maksupalvelun tarjoamisesta ilman toimilupaa. Määräyksiä ja ohjeita sovelletaan haettaessa toimilupaa maksulaitokselle ja ilmoitettaessa maksupalvelun tarjoamisesta ilman toimilupaa. Määräykset ja ohjeet sisältävät myös sääntelyä tällaisen toiminnan käytännön harjoittamisesta. Määräykset ja ohjeet koskevat myös sähkörahayhteisöjä ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskua ilman toimilupaa harjoittavia henkilöitä sekä tällaisiksi aikovia.

Uudistuksen sisältö

Määräyksillä ja ohjeilla kootaan yhteen Finanssivalvonnan eri määräyksissä ja ohjeissa sekä standardeissa olevaa sääntelyä maksulaitoksille ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoaville henkilöille sekä tällaisiksi aikoville. Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty myös luku maksulaitosten ulkomaan toimintoihin liittyvistä ilmoituksista (notifikaatiot).

Uudistuksen yhteydessä tehdään myös vähäisiä muutoksia toimijoita koskeviin raportointilomakkeisiin. Huomattavin raportointimääräyksiä koskeva muutos on luopuminen tilinpäätöstietoja koskevan MA-lomakkeen toimittamisvaatimuksesta maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden osalta.

Palauteyhteenveto saaduista lausunnoista

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Kumotut määräykset

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet

  • Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset luvut 7 Maksulaitoksen toimilupa ja 8.2 Ilmoitus maksupalvelun tarjoamisesta ilman toimilupaa
  • Standardi 6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta
  • Standardi RA6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta.

Lisätietoja antavat

  • Juha Eerikäinen, vastuuvalvoja, puhelin 010 831 5322, sähköposti juha.eerikainen(at)finanssivalvonta.fi
  • Anni Meriläinen, vastuuvalvoja, puhelin 010 831 5289, sähköposti anni.merilainen(at)finanssivalvonta.fi.

Liite

Määräykset ja ohjeet 8/2016