Valvottavatiedote 14.11.2016 – 73/2016

EBA pyytää näkemyksiä sijoituspalveluyritysten uudesta vakavaraisuuskehikosta – vastausaika päättyy 2.2.2017

Euroopan pankkiviranomainen EBA pyytää kommentteja keskustelupaperiinsa sijoituspalveluyritysten uuden vakavaraisuuskehikon suunnittelusta.

​Euroopan komissio on pyytänyt EBAlta neuvoa sijoituspalveluyrityksille soveltuvan uuden vakavaraisuuskehikon suunnittelemiseksi, ja keskustelupaperi liittyy EBAn tulevaan vastaukseen komissiolle. Työn tavoitteena on suunnitella vakavaraisuuskehikko, joka on yksinkertainen, harmonisoitu, suhteellisuusperiaatteen huomioiva ja sijoituspalveluyritysten liiketoimintamalleihin tarkoituksenmukainen. Konsultaatio päättyy 2.2.2017.

Tarkempaa tietoa EBAn työstä, konsultaation kohteena oleva keskustelupaperi sekä ohjeet konsultaatioon osallistumisesta löytyvät EBAn verkkopalvelusta.

Työ on jatkoa joulukuussa 2015 julkaistulle EBAn raportille, joka annettiin vastauksena komission aiempaan neuvonpyyntöön. Tässä raportissa suositeltiin, että nykyistä CRD4/CRR-vakavaraisuuskehikkoa sovellettaisiin vain systeemisesti merkittäviin ja pankin tavoin toimiviin sijoituspalveluyrityksiin ja muille sijoituspalveluyrityksille kehitettäisiin uusi yksinkertaisempi, riskiperusteinen ja paremmin sijoituspalveluyrityksille soveltuva vakavaraisuuskehikko.

Lisätietoja antaa

johtava asiantuntija Ulla Larmi, puhelin 010 831 5268 tai sähköposti ulla.larmi(at)finanssivalvonta.fi