Valvottavatiedote 25.1.2016 – 6/2016

Baselin komitea julkaissut uudistetun kehikon markkinariskien vakavaraisuusvaatimuksista

Baselin komitea julkaisi 14.1.2016 uudistetun kehikon markkinariskien vakavaraisuusvaatimuksista. Uudistetulla kehikolla varmistetaan, että markkinariskien pääomalaskenta johtaa uskottaviin pääomavaatimuksiin ja edistetään johdonmukaista menetelmien käyttöönottoa eri lainsäädännöissä.

Uudistus sisältää esimerkiksi:

  • uudistetun määrittelyn kaupankäyntitoiminnan ja rahoitustoiminnan välille
  • uudistetut sisäisen mallin menetelmät markkinariskeille
  • uudistetut standardimenetelmät
  • häntäriskien ja huonon likvidiyden paremman huomioon ottamiseen laskennassa.

Uudistettu kehikko astuu voimaan 1.1.2019. Baselin komitean säännökset ovat suositusluonteisia, ja EU-lainsäädännön uudistus on tarpeen ennen kuin säännökset astuvat voimaan.


Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Ari Virtanen, puhelin 010 831 5572.