Valvottavatiedote 28.8.2015 – 35/2015

Työeläkelaitoksia koskeva esitys siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta

Finanssivalvonta on esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.10.2015 alkaen 29,3 % vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Nykyisin käytettävä prosentti on 28,6.  Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.10.2015 tai sen jälkeen.

Finanssivalvonta tekee neljännesvuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle vakavaraisuuspääoman määrästä, joka siirtyy työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa. Esitys perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 e §:ään.

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antaa matemaatikko Anna Keinänen, puhelin 010 831 5536