Valvottavatiedote 3.12.2015 – 51/2015

Henkivakuutusyhtiön tasoitusmäärän purkaminen

Henkivakuutusyhtiön on 1.1.2016 voimaan tulevan sääntelyn mukaisesti purettava tasoitusmääränsä viimeistään 31.12.2025. Yhtiön on laadittava tasoitusmäärän purkamisesta suunnitelma, jolle on haettava Finanssivalvonnan vahvistus.

Henkivakuutusyhtiön hallitus voi voimassa olevan lain mukaisesti hyväksyä yhtiölle laskuperusteet, joissa tasoitusmäärän ala- ja ylärajat on määritelty nollaksi, jos yhtiö katsoo, että vakuutustoiminnan riskiliikkeen satunnaisheilahtelu ei edellytä nollasta poikkeavaa tasoitusmäärää.

Jos yhtiön tasoitusmäärä 31.12.2015 on nolla, yhtiöllä ei ole purettavaa tasoitusmäärää eikä yhtiön tarvitse tehdä suunnitelmaa tasoitusmäärän purkamisesta.

Tasoitusmäärän purkamissuunnitelma pyydetään toimittamaan Finanssivalvontaan viimeistään 15.1.2016.

Tasoitusmäärän purkamissuunnitelmassa on kohtuullisessa määrin otettava huomioon tasoitusmäärän syntytapa. Syntytapaa voidaan arvioida mm. sen mukaan, mistä vakuutusmaksuista tasoitusmäärää on kerrytetty.

Jos yhtiö haluaa 31.12.2015 jälkeen purkaa tasoitusmääräänsä Finanssivalvonnan vahvistamaa purkusuunnitelmaa nopeammin, sen tulee hakea vahvistus uudelle purkusuunnitelmalle ja perustelut purkusuunnitelman muutokselle. Purkamissuunnitelman muuttamisen perusteena tulee olla se, että vanha suunnitelma ei kohtuullisessa määrin enää ota huomioon tasoitusmäärän syntytapaa.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin 010 831 5517