Valvottavatiedote 25.2.2015 – 5/2015

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen (EIOPA) julkaissut Solvenssi II -ohjeita myös suomeksi – käännöksiin tehdään vielä tarkistuksia

EIOPA on julkaissut ensimmäisen osan Solvenssi II -ohjeista. Se sisältää suoraan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaan liittyviä ohjeita yhteensä 16 eri kokonaisuudesta.

Ohjeet käsittelevät

  • vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista ja sopimusrajoja
  • omaa varallisuutta ja omaa lisävarallisuutta
  • vahinkovakuutuksen ja sairausvakuutuksen katastrofiriskiä, henkivakuutusriskiä sekä markkina- ja vastapuoliriskiä
  • Look-through-menetelmää ja perusteriskiä
  • vakuutusteknisen vastuuvelan ja laskennallisten verojen tappioiden vaimennusvaikutusta
  • ryhmän vakavaraisuutta ja sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten käsittelyä
  • erillään pidettäviä rahastoja
  • sisäisiä malleja ja yrityskohtaisia parametreja.

Lisäksi on julkaistu kolme valvojan toimintaan liittyvää ohjekokonaisuutta. Finanssivalvonta antaa ohjeet tarvittavilta osin osana Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa.
Kaikki edellä mainitut ohjeet ovat EIOPAn verkkopalvelussa kaikilla kansallisilla kielillä.

Finanssivalvonta käy parhaillaan läpi suomenkielisiä ohjeita. Olemme havainneet ohjeiden käännöksissä virheellisyyksiä ja puutteita. Tästä syystä suosittelemme, että lukiessaan ohjeita valvottavat käyttäisivät mahdollisuuksien mukaan rinnalla myös englanninkielisiä versioita.

Suomenkielisiä ohjeita korjataan myöhemmin Finanssivalvonnan ja EIOPAn yhteistyönä. Tavoitteena on, että korjatut versiot kaikista ohjeista olisivat saatavilla 1.7. mennessä.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 046 87 69 600 ja sähköposti teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi.