Valvottavatiedote 21.10.2015 – 39/2015

Euroopan finanssivalvontaviranomaiset julkaisivat konsultaatiot rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn noudattamisesta riskiperusteisesti

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA), Euroopan pankkiviranomainen (EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) julkaisivat kaksi konsultaatiopaperia, joihin sidosryhmiltä pyydetään kommentteja. Toinen konsultaatiopapereista (The Risk-Based Supervision Guidelines) on kansallisille valvontaviranomaisille tarkoitettu ohjeistus, joka käsittelee uuden, ns. neljännen rahanpesudirektiivin mukaista riskiperusteista lähestymistapaa ja sen ominaispiirteitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnassa.Toinen konsultaatiopaperi (The Risk Factors Guidelines) on sekä valvontaviranomaisille että luotto- ja finanssilaitoksille suunnattu ohjeistus, joka on tarkoitettu tukemaan ilmoitusvelvollisia niiden arvioidessa yksinkertaistettua ja tehostettua tuntemisvelvollisuutta edellyttäviä riskitekijöitä sekä auttamaan valvojia niiden arvioidessa valvottaviensa menettelytapoja em. tilanteissa.

Konsultaatiopapereihin pyydetään kommentteja viimeistään 22.1.2016 mennessä.

Molemmissa konsultaatiopapereissa on lopussa luku kysymyksistä, joihin konsultaatioon osallistuvien tahojen toivotaan antavan näkemyksensä.

  • EBAn lehdistötiedote: EBA, EIOPA and ESMA consult on anti-money laundering and countering the financing of terrorism
  • ESMAn lehdistötiedote: EBA, EIOPA and ESMA consult on anti-money laundering and countering the financing of terrorism
  • EIOPAn lehdistötiedote: EBA, EIOPA and ESMA consult on anti-money laundering and countering the financing of terrorism.

Lisätietoja antaa

lakimies Maarit Pihkala, puhelin 010 831 5240, sähköposti maarit.pihkala(at)finanssivalvonta.fi