Valvottavatiedote 3.3.2015 – 7/2015

EIOPA julkaisi Solvenssi II:n vastuuvelan laskennan korkokäyrät

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) julkaisi 28.2.2015 ensimmäisen kerran Solvenssi II:n vastuuvelan laskentaa varten tarvittavat korkokäyrät sekä korkokäyrien muodostamisen teknisen dokumentaation.

Korkokäyrien julkaiseminen päätettiin aloittaa jo hyvissä ajoin ennen Solvenssi II -sääntelyn voimaantuloa, jotta henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä olisi riittävästi aikaa valmistautua uutta laskentakehikkoa varten.

Nyt julkaistavien korkokäyrien laskenta-ajankohta on 31.12.2014. Tammikuun ja helmikuun korkokäyrät julkaistaan maaliskuussa. Jatkossa korkokäyrät julkaistaan kuukausittain.

Materiaalit ovat saatavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

EIOPAlle on myös mahdollista toimittaa kysymyksiä korkokäyristä ja niiden muodostamisesta. Kysymyslomake on saatavissa yllä olevasta osoitteesta.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, jari.niittuinpera(at)finanssivalvonta.fi, puh 010 831 5517