Valvottavatiedote 4.3.2015 – 8/2015

EBAn palkitsemisohjeet julkisessa konsultaatiossa

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 3.3.2015 päivitetyn palkitsemisohjeluonnoksen, Draft Guidelines on sound remuneration policies, julkiseen konsultaatioon.

Konsultaation lehdistötiedote ja ohjedokumentti ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa,  eba.europa.eu > News & press > EBA reviews guidelines on remuneration policies.

Lausuntoaika päättyy 4.6.2015. Lausunnot lähetetään suoraan EBAlle.

Kansallisten valvontaviranomaisten odotetaan ottavan palkitsemisohjeet käyttöön vuoden 2015 aikana, jotta voidaan varmistaa, että niitä noudatetaan palkitsemisessa vuonna 2016 ja sen jälkeen.

Uusien palkitsemisohjeiden voimaan tullessa kumotaan aiemmat palkitsemisohjeet vuodelta 2010.

Lisätietoja antaa

Sirpa Näkyvä, vastuuvalvoja, sirpa.nakyva(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 010 831 5359.