Valvottavatiedote 31.12.2015 – 64/2015

EBA päivittänyt palkitsemisohjeet – suhteellisuusperiaatteeseen ei muutosta

​Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 21.12.2015 julkistanut päivitetyt palkitsemisohjeet. Ne astuvat voimaan 1.1.2017. CRD IV:n sisältämiä palkitsemissääntelyyn tulleita muutoksia on kuitenkin noudatettava jo nyt.

EBAn palkitsemisohjeissa ei oteta kantaa suhteellisuusperiaatteen soveltamiseen palkitsemisessa. EBA julkisti 21.12.2015 asiasta kannan, jonka se on toimittanut myös Euroopan komissiolle, parlamentille ja neuvostolle. EBA esittää muutoksia direktiiviin, jotta kansallinen soveltaminen olisi harmonisoitua.

Valvottavatiedotteen 63/2014 mukaisesti Finanssivalvonta lähtee valvonnassaan edelleen siitä, että valvottava voi jättää soveltamatta LLL 8 luvun 9, 11 ja 12 §:ien säännöksiä niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50 000 euroa. Valvottava voi määritellä soveltamisrajan alhaisemmaksi esimerkiksi henkilön toiminnasta aiheutuvan riskin vuoksi. Palkitsemisjärjestelmässä tulisi edelleen perustella ja dokumentoida valitun soveltamisrajan käyttö ja ne henkilöt, joita rajaukset koskevat.

EBAn palkitsemisohjeet ja kannanotto

Lisätietoja antavat

  • vastuuvalvoja Sirpa Näkyvä, puhelin 010 831 5359, sirpa.nakyva(at)finanssivalvonta.fi
  • vastuuvalvoja Arto Sukula, puhelin 010 831 5216, arto.sukula(at)finanssivalvonta.fi