Valvottavatiedote 14.3.2014 – 13/2014

Uusi toimenpidehinnasto voimaan 17.3.2014

Finanssivalvonnan uusi toimenpidehinnasto tulee voimaan 17.3.2014.

Hinnastoon on lisätty vaihtoehtorahastojen hoitajista annettuun lakiin (162/2014) perustuvat toimenpidemaksut, ja siinä on huomioitu vaihtoehtorahastosääntelyn tuomat muutokset sijoitusrahastolain (48/1999) ja kiinteistörahastolain (1173/1997) mukaisiin toimenpidemaksuihin.

Tämän lisäksi hinnastoon on lisätty toimenpidemaksuja, jotka liittyvät EU:n asetukseen eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EuVECA, 345/2013) ja EU:n asetukseen eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EuSEF, 346/2013).

Toimenpidehinnasto on luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat

  • markkinavalvoja Eeva Granskog, puhelin 010 831 5203, ja
  • markkinavalvoja Liisa Rajala, puhelin 010 831 5326.

Liite

Toimenpidehinnasto 17.3.2014