Valvottavatiedote 27.11.2014 – 77/2014

Työeläkelaitoksia koskeva esitys siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta

Finanssivalvonta on esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.1.2015 alkaen 27,7 % vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Nykyisin käytettävä prosentti on 27,9.  Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.1.2015 tai sen jälkeen.

Finanssivalvonta tekee neljännesvuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle vakavaraisuuspääoman määrästä, joka siirtyy työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa. Esitys perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 e §:ään.

Lisätietoja antaa

matemaatikko Anna Keinänen, puhelin 010 831 5536.