Valvottavatiedote 16.12.2014 – 85/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 "Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä" voimaan 27.12.2014

Finanssivalvonta on 4.12.2014 antanut määräykset ja ohjeet ”Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä.

Määräyksillä ja ohjeilla Finanssivalvonta saattaa voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 27.6.2014 julkaisemat ohjeet, joissa määritetään varojen vakuussidonnaisuuden tasosta ja kehityksestä julkistettavat tiedot sekä vastaavat tiedot varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä (Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets). Finanssivalvonta suosittaa, että määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat EBAn ohjeita, joilla pyritään varojen vakuussidonnaisuuden yhtenäiseen julkistamiseen EU:n jäsenvaltioissa.

Voimaantulo

Nämä määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 27.12.2014.

Lisätietoja antaa

tilinpäätösasiantuntija Maj-Britt Tapiainen, puhelin 010 831 5380 ja sähköposti maj-britt.tapiainen(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet