Valvottavatiedote 8.4.2014 – 18/2014

EIOPA pyytää lausuntoja Solvenssi II -sääntelyyn liittyvistä teknisistä täytäntöönpanostandardeista

EIOPA pyytää lausuntoja kuudesta eri täytäntöönpanostandardista. Täytäntöönpanostandardit sisältävät sekä valvottaville että valvojalle määräyksiä, jotka liittyvät vastaavuuskorjauksen (Matching Adjustment), oman lisävarallisuuden (Ancillary Own Funds), yhtiökohtaisten parametrien (Undertaking-Specific Parameters) sekä yksittäisten yhtiöiden että ryhmien sisäisten mallien (Internal Models) ja erillisyhtiöiden (Special Purpose Vehicles) hakemusmenettelyihin.

Lausuntoja voi antaa 30.6.2014 asti.

Standardit on tarkoitus saattaa voimaan siten että niitä voidaan soveltaa 1.4.2015 alkaen tehtyihin hakemuksiin. EIOPAn tulee toimittaa nämä tekniset täytäntöönpanostandardit Euroopan komissiolle hyväksymismenettelyyn 31.10.2014 mennessä.

Lausuntoasiakirjat löytyvät EIOPAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528 tai sähköposti teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi.