Valvottavatiedote 5.2.2014 – 2/2014

EIOPA julkaissut vakuutusalan kuluttajansuojaan liittyviä asiakirjoja

Raportti internetissä toimivista vakuutusten vertailusivustoista

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) on julkaissut raportin internetissä toimivista vakuutusten vertailusivustoista. Raportti koskee sekä vakuutusyhtiöiden tarjoamia vertailupalveluja että vakuutusedustustoiminnaksi katsottavia samoin kuin muita vakuutusten hintojen ja ehtojen vertailun mahdollistavia internetissä toimivia palveluja. Raportti sisältää EIOPAn näkemyksiä siitä, mitkä ovat hyviä käytänteitä esimerkiksi annettaessa vertailusivustoilla tietoja asiakkaille ja valittaessa palvelussa vertailtavat vakuutustuotteet.

Kuluttajatrenditietojen keräämistä koskeva metodologia ja lomakkeet

EIOPA on julkaissut verkkopalvelussaan kuluttajatrendien keräämistä koskevan metodologian ja tietojen keruussa käytettävät lomakkeet. Lomakkeet on tarkoitettu EIOPAn tiedonkeruuta varten. Finanssivalvonta kerää tietoja valvottaviltaan ja muilta tahoilta erikseen ilmoitettavalla tavalla.

Asiakirjat löytyvät EIOPAn verkkopalvelusta

  • Review of Consumer Trends Methodology
  • Report on Good Practices on Comparison Websites

Lisätietoja antavat

  • osastopäällikkö Erja Rautanen, puhelin 010 831 5550, sähköposti erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi sekä
  • markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557, sähköposti paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi.

Vakuutusten vertailusivuja koskevasta raportista lisätietoja antaa myös markkinavalvoja Pasi Orava, puhelin 010 831 5567, sähköposti pasi.orava(at)finanssivalvonta.fi.